Straff for å bryte kjøre og hviletid

EØS § Forelegg, Påstand (hovedforhandling) . Kjører du for fort, bryter tre sekundsregelen, eller slurver med last eller kjettinger i bobilen eller lastebilen (over tonn). Dersom du bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene i et land kan du straffes for denne overtredelsen hvis de blir avdekket av kontrollmyndigheter i det landet.

Tysnes legger til at om de tre politianmeldelsene ender med at tre firmaer blir straffet, så er det etter. Etter fire og en halv times kjøring, er det pause i tre kvarter. En jeg kjenner fikk 8000kr i bot for å ha brutt kjøre og hviletiden med 5. Kjører han fast rute og bryter den med minutter hver dag, eller .

Det blir påstått at kjøre og hviletidsreglene er for å ivareta trafikksikkerheten. Eller skal du straffes på lik linje til det å ikke ha skive i idet hele tatt? Flere bedrifter bør straffes når sjåførene deres bryter kjøre- og. Forbundsleder Hansen mener mange brudd på kjøre- og hviletid ofte skyldes . Dersom transportører bryter bestemmelsene, kan altså speditør og oppdragsgiver også straffes.

Kjøretid ”Kjøretiden” er tiden som registreres . Etter timer på jobb uten å gjennomføre pålagt hvileti var. Flere kjører mer enn dobbelt så mye som de har lov til. Det er heller ikke mulig å konkurrere med sjåfører som bryter regelverget så til de grader, legger han til. Ved en kontroll av tunge kjøretøy på Sokn i Rennesøy, fikk en sjåfør skriftlig advarsel fordi han hadde brutt kjøre— og hviletidsbestemmelsene. Hvis kjøring underlagt bestemmelsen om kjøre- og hvileti vil alt.

Generelt ansvar for straffbare forhold på vegne av strl § 48a. Hvordan bestemmelsene om kjøre- og hviletid fungerer og praktiseres opptar. Statens vegvesen avslører massiv triksing med kjøre- og. Når kjøretiden er brukt opp for dagen, vippes en bryter over og så er det bare å kjøre videre, sier han.

Hvorfor får utenlandske trailersjåfører mildere straff en norske? Kontroll av kjøre- og hviletid utføres av politiet og Statens vegvesen. Overtredelser av reglene kan straffes med gebyr/bøter, bruksforbud/pålegg om hvile, . Departementet kan gi forskrifter om kjøre- og hvileti om arbeidstid og om. Hvis dette er speditøren, taler dette for foretaksansvar når sjåføren bryter bestemmelsene.

EUs bestemmelser om kjøre- og hvileti samt bruk av fartsskriver, har nå vært. Til enhver tid sover tusenvis av mennesker på raste- og parkeringsplasser rundt om i Norge. Statens vegvesen: – Sjåførene blir presset til å bryte reglene. Dette er noe som i realiteten bryter med norsk lov, da det ikke er hjemlet noe sted.

Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, bør perioden for tap. På dager hviletiden ikke reduseres i samsvar med første led kan den tas i to .