Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Symboler og forkortelser i norske sjøkart. Symbols – Abbreviations – Terms used on Charts.

INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION . Den nautiske publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart . Den mest grunnleggende forklaringer på symboler i norske sjøkart er: Symboler og forkortelser i norske sjøkart INTutgitt av Statens Kartverk, . Publisert: Stavanger : Statens kartverk sjø, 1985. Skjær synlig mellom høyvann og lavvann. Symboler og forkortelser i sjøkartene har ikke bare vært forskjellige fra kartutgiver til kartutgiver, men også fra en kartserie . SYMBOLER OG FORKORTELSER I NORSKE SJØKART 20STATENS KARTVERK SJØ INT SYMBOLS ABBREVIATIONS TERMS USED ON CHARTS . Jeg laget den oversikten på norsk til Sjøkartguiden Del som jeg. Symboler og forkortelser i norske sjøkart, som man finner hos .