Taletast

Her kan du skrive deg til lesing med talende tastatur. Dobbeltklikker du på ordene eller markerer tekst kan du både se og høre ordene hvis lyd- og/eller bildefil . Forfatteren ønsker å bidra til at du lærer språket.

Elevenes læring er Vevmesterens hovedfokus! Her deler elever og ansatte lenker til bruk i våre barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, kulturskolen og i voksenopplæringen. Lær norsk (bm) ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.

Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.

Klikk på bilde eller ord og du hører uttalen. Du kan også skrive noe selv og få det uttalt. Taletast Du kan starte en taleinnspilling eller foreta et anrop ved hjelp av taleoppringing med taletasten på siden av telefonen. Taletast, Key to talk, English, Danish, Translation, human translation, automatic translation.

Så nå skal det jobbes systematisk med utgangspunkt i STL+ og taletast. Jeg plukker selv ut hva som synes meningsfullt ut fra hans behov. TAST LURT, praktisk og pedagogisk bruk av funksjoner i MS-Word 200 en lærerveiledning.

Heftet gir deg tips og idéer om hvordan du kan .