Tec7 datablad

Tecer svært universell og erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon,. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr.

MILJØVENLIG MS-POLYMER LIM, FUGE- OG TÆTNINGSMASSE. Ja, på de aller fleste stedene på en campingvogn er TECmeget godt egnet, bortsett fra de fleksible skjøtene langs . Den du behöver för fogning, tätning och limning! Tecär mycket universell och ersätter monteringslim, trälim, polyuretanmassa, silikon, sanitet-fogmassa, .

Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitærfugemasse, – akryl,. Den ene heter Hysol, også kalt Aeropoxy, og den andre heter Tec7. Til slutt her har jeg lagt ved teknisk datablad på Hysol. Tecer en miljøvennlig MS – polymer lim, fuge- og tettmasse. I motsetning til akryl, silikon, polyuretan, etc.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline). Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om TECCLEANER AEROSOL. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad.

TECLim, Fuge- Tætningsmasse er en super MS-Polymer fugemasse med binding til de fleste overflader. TECUNIVERSALLIM – Den Lille Revolution! Som universallim klæber TECtil de fleste overflader og angriber ikke syntetiske.

Seven great features in one great product: The quickest assembly adhesive of all the MS polymers. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20om registrering, utvärdering, godkännande . Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitærfugemasse, akryl, butyltetting, natemasse og vinduskitt! TECfugelim som limer, fuger og fester til alt Fester til våte overflater, kan også benyttes under vann Herder raskt, krymper ikke, siger ikke og forblir fleksibel . Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon,.

Datablad for Tec(Høyreklikk og Lagre Som) Se andre . Datablad for Tec(Høyreklikk og Lagre Som).