Tek10 trapper

Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha.

Byggeforskriftene og Teknisk Forskrift (TEK 10) stiller krav og anbefalinger til utforming av såkalte interntrapper (trapper innen en boenhet). Der det finnes flere trapper i tillegg til en hovedtrapp, vil trappene som ikke er hovedtrapp ha. Byggkvalitet DIBK, hvor jeg tok opp spørsmål ang.

Myndighets krav – tekniske forskrift § 12-16. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha . Du finner dem særlig hjemme hos arkitekter og designere, men også hos andre med særskilt interesse . Dette bladet gir anvisninger for utforming av alle slags trapper. Svingt trapp: et trappeløp hvor ett eller flere trinn ikke er rette. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha a) jevn stigning og . Flislagte trapper gir et solid og bestandig element som er enkelt å rengjøre og med minimalt.

Keramiske fliser blir stadig mer brukt i trapper, ofte som en.

Myndighetskravene til trapper er nedfelt i Forskrift og teknisk krav til byggverk (TEK 10) § 12-. En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det er upraktisk med en skråning eller en rampe. Veiledning for Forskrift til tekniske krav til byggverk.

Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum m. Byggmetall designer og spesialtilpasser trapper og rekkverk. Våre leveranser utføres iht TEK og Sintef Byggforskserien Våre kunder er . TEK§8-parkering og annen oppstillingsplass. Vi leier ut alu repo for trapp som er rask og enkel å montere. Bygningsmyndighetene er av den oppfatning av manglende oppfyllelse av krav i TEKmed hensyn til § 12-Bad og toalett og § 12-Trapp ikke kan .