Tonstad kraftverk ulykke

Den mest alvorlige ulykken inntraff ved Tonstad kraftstasjon i Sirdal i Vest-Agder i 1973. Ulykken skyldtes en indre kortslutning i en av . Halve Tonstad kraftstasjon (bioldet) og Hunderfossen kraftstasjon falt ut i.

Andre kraftverk i Norge som har slike generatorer er blant andre . Tonstad kraftverk er et vannkraftverk i Tonstad i Sirdal kommune i Vest-Agder. Deler av reguleringsområdet ligger i Bygland og Kvinesdal kommuner. Apparat- og koplingsanlegget i eit kraftverk har desse hovudkomponentane:. Etter fleire store ulykker, som den i Tonstad kraftstasjon i Sirdal i Vest-Agder i . Det ble slått full alarm da det begynte å brenne i den eldste av de to maskinhallene i Tonstad kraftverk mandag morgen. Tonstad kraftverk, er det sentrale kraftverket i Sira-Kvina-utbyggingen.

Det ligger i fjellet ved øvre ende av Sirdalsvatnet og nytter . OMKOM I ARBEIDSULYKKE: En linjemontør er omkommet i en. Mangler: ulykkeKan bli byggestart i 20- Avisen Agderavisenagder. Rafossen kraftverk slik Sira-Kvina (illustrasjon av Sweco) ser for seg at det kan bli seende ut.

Vannet kan så benyttes i eksisterende Tonstad kraftverk.

Sira-Kvina kraftselskap konsesjon til om å oppgradere kontrollanlegget i Tonstad kraftverk i Sirdal kommune. Tonstad-ulykken), så er det ingen grunn til å. Nylig skjedde en alvorlig ulykke i Ærøy kraftverk, som. En person er omkommet i en arbeidsulykke ved Statnetts anlegg ved. Trafohavari har tatt menneskeliv når det har gått ordentlig galt, sier Håkon Nordhagen, materialspesialist fra SINTEF.

I forbindelse med forslag til områderegulering for Tonsta er det. God planlegging av tiltakene vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. Tiltaksplaner for uforutsette hendelser ved Tonstad skule, Sinnes skule og ved. Ulykke ved atomkraftverk, radioaktivitet på.

Rafossen kraftverk vil få en kraftstasjon i dagen ved hølen nedenfor fossen,. Det har ikke inntruffet skader og ulykker. Sola GK – pensjonist m/omvisning i Tonstad kraftverk – 27. Sira-Kvina kraftselskap Postboks 44Tonstad Telefon (+47) 00. Hvis ulykken er ute Glimt fra hverdagen HMS-runder BU-utvalget på.

Tonstad og Solhom kraftverk for mer enn 3millioner kroner. Tonstad kraftverk var det nødvendig å søke NVE om konsesjon. Arbeidstilsynet har registrert at det skjer mange ulykker i forbindelse med .