Transformatorstasjon

Transformatorstasjon, elektrisk anlegg som transformerer (omformer) spenningen på strømnettet fra ett spenningsnivå til et annet, med . Transformatorstasjon er et anlegg som transformerer spenning fra ett nivå til et annet. Transformatorstasjonen i Sylling er en sentral stasjon i østlandsområdet, da den er et viktig knutepunkt for sentral- og regionalnettet i området.

Statnett har sagt ja til å investere i en ny transformatorstasjon i Bjerkreim i Rogaland. Den nye stasjonen skal knytte planlagt vindkraft til . Hamang transformatorstasjon, som ligger ved Sandvika, er et viktig tiltak i fornyelsen av hovedstrømnettet i regionen. NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune.

Det er en søknad om endringer og utvidelser . Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke . I Bjerkreim er det gitt endelig konsesjon til utbygging av vindkraft, og den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon vil kunne knytte den nye . Kristiansand transformatorstasjon ble bygget som en del av det omfattende systemet som la grunnlaget for direkte kraftutveksling mellom Norge . Det skal byggjast eit omfattande kV nett både som jordkabel og sjøkabel for å transportere småkraftproduksjonen til Fjærlandsfjorden transformatorstasjon. Jacobsen Elektro gjennomfører betydelige kontrakter med Statnett. NVE gir Statnett grønt lys til å bygge ny 4kV Fjotland transformatorstasjon, og å bygge om dagens ledninger i området.

Brannen er i en transformatorstasjon på Viklandet i Sunndal kommune.

Det bygges ny kraftlinje mellom Ørskog – Fardal for å håndtere kraftbalanse i . Statnett satser på Bjerkreim transformatorstasjon. Oversikt over transformatorstasjoner i Norge. Dette inkluderer større transformatorer i det høyspente kraftnettet. Lynnedslag i høyspentledninger fører til belastning av transformatorene i transformatorstasjoner.

Ofte er det foran transformatorene koblet . Midt mellom Porsgrunn og Skien finner vi den høyreiste Hauen transformatorstasjon. Tusenvis av biler kjører forbi bygget hver dag, men det er .