Trigonometrisk punkt

Et fastmerke, trigonometrisk punkt, er et varig merket punkt i marken som er innmålt med landmålingsinstrumenter for bruk ved kartkonstruksjoner og til . Systemsider/Ordbok/T1/Trigonometrisk-punkt/BufretLignendeEt varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett (trekantnett). Trigonometrisk punkt, punkt i et trekantnett. Trekantpunkt, også kalt triangelpunkt eller trigonometrisk punkt, punkt som brukes ved kartfremstilling og teknisk oppmålings- og . De første topografiske kartene i Norge hadde flaggstangen på Kongsvinger festning som utgangspunkt, for festningen. Hensikten var å kunne måle vinklene fra ett trigonometrisk punkt til alle de andre trigonometriske punktene som var synlig derfra.

På toppen av Orrtua (330moh) finner du en hvit og rød betongvarde (nymalt 19og kalt Vintrahaugane) som utgjør et trigonometrisk punkt , vist som en lite . Her finner du betydninger av ordet Trigonometrisk punkt. Du kan også legge til en definisjon av Trigonometrisk punkt selv. Dette er det som er igjen av det trigonometriske punktet på 5moh. Fastmerke er et varig merket punkt, markert med bolt der plane koordinater.

Overordnet punkt er et punkt av kategori trigonometrisk punkt, polygonpunkt,etc. G36T01er et av Kartverkets mange trigonometriske fastmerker rundt om i landet. Punktet er definert av en bolt i fjellet, og det er bygget et . Blefjell er et populært hytteområde med flotte turmuligheter sommer og vinter. Kløvnatten rundt er en grei runde som går gjennom frodig .

Abusdalsknuten av en glad arbeidsgjeng fra Fjellestad hyttegrend. Du har søkt på trigonometrisk punkt, og fikk treff. Fotograf Elster, Ferdinand Lorentz Prall – 1910. Før karttegnerne kunne begynne sitt arbeid måtte man gjøre et omfattende oppmålingsarbeid gjennom å måle opp såkalte trigonometriske punkter i et . Derfor gjengir vi her fjellene som bestiges under den årlige syvfjellsturen: Lyderhorn – 3m. Omtale: Trigonometrisk punkt i Fagernesfjellet.

Trigonometrisk punkt EPSG:326Terrengpunkt Terrengpunkt EPSG:326Hjelpekurve Hjelpekurve EPSG:326HoydekurveHøydekurve EPSG:32632 . Vinkelmålarinstrumentet vart vanlegvis plassert sentrisk over eit trigonometrisk punkt (trigonometrisk bolt) og det vart derifrå målt retningar – vinkelmålingar . Betydningen av trigonometrisk punkt: Fra triangulering punktet trig punkt (flertall trigonometriske punkter) (UK) En fast søyle med et metallhus for en teod. Rypeknuten, trigonometrisk punkt 6moh. Fra Rypeknuten mot Homstølvatn og Gjuvvatn .