Tundra svalbard

Tundraen er ett av hovedøkosystemene eller biomene på jorda. Ekte polar tundra, med permafrost, finnes på Svalbard. Det kommer veldig sjelden over ti grader celsius.

Svalbard deles inn i den mellomarktiske tundrasonen, den nordlig arktiske tundrasonen og den arktisk polarørkensonen. Svalbardreinen er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen gjennom effekter på flere trofiske nivå i næringsnettet. Fjellsmella vokser på Svalbard i tette kuleformede tuer. Tundra – tundra, markiser, solskjerming, solavskjerming, blikk, blikkenslagerverkste båndtekking, fasade, blikkenslagerbedrift – Finn firmaer, adresser, . Mildere vintre gjør det ikke mer levelig for dyrelivet på Svalbar tvert i mot.

Mest tundra er det i Russlan Canada og Alaska. På fastlandet i Norge finnes det tundra aller lengst nor . Perhaps the most endearing animal observed on our summer 20sojourn in the Arctic was the Svalbard reindeer, a subspecies of reindeer .