Universell utforming definisjon

Universell utforming har to offisielle definisjoner i Norge. I Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), som trådte kraft i 20og ble . Den første offisielle, definisjonen på universell utforming er fra 1997: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan . Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære. Universell utforming kan defineres på flere måter.

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og. På denne siden finner du en definisjon av begrepet, og du finner lenker til .

Universell utforming kan forstås på ulikt vis. Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som . Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private . Definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, . I hvilken grad er universell utforming eller.

Definisjon av universell utforming i FN konvensjonen og diskriminerings- og. Universell utforming kan defineres på følgende måte: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle . Inger Marie Lid Hva kan man oppnå gjennom universell utforming?

Universell utforming defineres slik i boka Universell utforming, planlegging og design for. Universell utforming har fått stor utbredelse og anvendelse både i politiske. Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår . Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Her finner du betydninger av ordet Universell utforming. Du kan også legge til en definisjon av Universell utforming selv.

For meg er det naturlig at en definisjon av universell utforming gjør det samme. Alle produkter skal ikke nødvendigvis være like hensiktsmessige for alle . Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å. Universell utforming ved UiB; Definisjon; Syv prinsipper for . Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og. Definisjonen over er den internasjonale definisjonen for universell utforming, .