Utvendig stoppekran krav

Dermed har jeg vært på skattejakt etter et utvendig kran. Er det krav/var det krav til utvendig stoppekran – kan det være at det ikke er montert i . Stoppekran skal være lett tilgjengelig og merket. Generelle krav til utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg. Visste du at du har en utendørs stoppekran?

Utvendig stoppekran skal være merket med skilt. Mange boligeiere er ikke klar over at de har flere stoppekraner.

Alle eiendommer tilknyttet kommunal vannledning skal ha en utvendig stengeventil. Ikke noe krav at selve krana er synlig, bare at den er tydelig markert. Kommunen har forpliktelser ved levering av drikkevann og krav når det.

Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. Alle eiendommer tilknyttet kommunale vannledninger, skal ha en utvendig stoppekran. Tekniske forskrifter, TEK § 15-Generelle krav til innvendige vann- og.

Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minimum m over . Utvendige bakkekraner og innvendige stoppekraner. I forbindelse med utskifting av rør i kjelleren min anbefalte rørleggeren at eg skifta den utvendige stoppekranen også, då den var vanskeleg å stenge og han var .

Er det montert utvendig stoppekran på stikkledning for vannforsyning? Sjekklisten omfatter et utdrag av gjeldende krav og regler i Sarpsborg kommune (SK) . Større ledning tilkobles med T-rør fortrinnsvis i kum avhengig av krav fra kommunen. Alle vanninnlegg skal ha utvendig stoppekran, som skal være tilgjengelig . Voss kommunestyre sitt bastante krav om vassmålar hjå alle. Ein kum ved den utvendige stoppekranen nedst i hagen vart ståande som den . Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav.

Du fikk sikkert ikke krav, om å montere en ny stoppekran, da det ble . For alle nye abonnenter stilles samme krav til utvendig stoppekran som for . Oversikten viser hvor i borettslaget utvendig stoppekrav er plassert, den enkelte beboer bør orientere seg om hvor stoppekranen for egen boenhet befinner seg. Stikkledning for vann skal ha utvendig stoppekran så nær hovedledning. Det skal settes opp merkeplate for utvendig stoppekran.