Vaierrekkverk

Lages etter mål Obs: wirerekkverket er ikke. Statens vegvesen ønsker å oppheve forbudet mot vaierrekkverk. Det får Norsk Motorcykkel Forbund til å reagere.

FÆRRE OMKOMøte med et vaierrekkverk har vist seg mindre dødelig for motorsyklister enn andre midtdelere. Regjeringen opprettholder forbudet fra 20mot bygging av nye veistrekninger med wirerekkverk. Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Statens vegvesen foreslår å oppheve et forbud fra 20om bruk av vaier-rekkverk langs norske veier. LIER: På ulykkesstrekningen på Lierskogen er det vaierrekkverk som skal være siste skanse for å forhindre og dempe at kjøretøy i høy fart skal .

GPPs vaierrekkverk er produkter for økt trafikksikkerhet på våre veier. Vårt vaierrekkverk finnes i to versjoner, SafetyLine og CASS . Nynorsk pressekontor: (NPK-NTB): Regjeringa står ved forbodet frå 20mot bygging av nye vegstrekningar med vaierrekkverk. KAN BLI LOVLEG: Statens vegvesen føresler å oppheve eit forbod frå 20om bruk av vaier-rekkverk langs norske vegar.

De har jevn overflate og færre muligheter for hekt for motorsyklister. Vaierrekkverk derimot kan være livsfarlige sier Kari Haugødegård i NMCU . Forbud mot bruk av vaierrekkverk skulle innføres umiddelbart. Men veivesenet får sette det opp mellom Solli og Åsgård.

Danmark har satt opp vaierrekkverk med tre vaiere formet som en trekant.

Kjøretøy som kjører inn i dette rekkverket, vil møte en eller to vaiere. Vaierrekkverk blir også brukt i Norge, men dette er en annen type enn i Danmark. Danmark har mye vaierrekkverk av en eldre type, som bare . Re: Vegvesenet tar omkamp: Vil ha vaierrekkverk, A. Steinar Bang skrev: Nye undersøkelser viser at motorsyklistenes frykt for denne . Men eksperter i Statens vegvesen vil ha vaierrekkverk tilbake, og viser til undersøkelser som forteller at motorsyklistenes frykt er ubegrunnet. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er villedet, når hun vil oppheve forbudet mot vaierrekkverk.

Mens det er et enkelt vaierrekkverk på Lierskogen der dødsulykken skjedde torsdag, er det doble rekkverk på Asker-siden og innover. Vestlandet I Sverige har dei sett opp milevis med vaier-rekkverk, i staden for betongdelarar slik vi har . I Sverige har dei sett opp milevis med vaier-rekkverk, i staden for betongdelarar slik vi har satsa på her i Norge.