Vannføring numedalslågen

Vannføring for Holmfoss i Numedalslågen Nr:15. Stasjon: Plassering: Stasjonsnavn : Holmfoss i Numedalslågen UTM-sone : Stasjonens h. Vannføring for Numedalslågen v/Kongsberg Nr:15. NVE – VANNFØRING NUMMEDALSLÅGEN Bruhaug(Kongsberg).

Normalt er vannføring noe lavere i Brufoss). Vannføring og prognoser for Numedalslågen. MERK: nytt kodeord mht vannstandsdata fra Tunhovdfjorden, bruk sta mot tidligere . VG Nett) Numedalslågen har nådd et nivå i overkant av 50-årsflom.

Vannførselen gjennom Kongsberg er nå ganger høyere enn normalen . Disse skjemaene viser vannføringen i Numedalslågen i 19og 1928. Som dere ser går vannføringen i slutten av juni 19ut over skjemaets . Klokken i ettermiddag var vannføringen . Vannstand i Rødbergdammen og vannføring i Numedalslågen. Numedals-Laugens Brugseierforening har etter søknad og høringsprosess fått .