Varmefaktor 3

Dersom f = betyr dette altså at vi får ut ganger så mye energi i form av varme som vi tilfører i form av elektrisk energi. Fyll opp plastbøtta til høyre med liter vann slik at vannet står over kobberrørspiralen. Vi skal nå beregne pumpas varmefaktor: 1.

Fyll opp begerglasset til høyre med liter vann. Varmefaktor= Varmeenergi som blir avgitt. Innlegg: 3: Registrert: 17/11-2020:37. Alternativ-energi/Noekkelstoff/VarmepumperBufretø Varmefaktor = nyttig varme tilført elektrisk energi.

En varmefaktor på betyr at for hver kWh elektrisk energi vi bruker for å drive pumpa, får vi kWh nyttbar . Ved bygningsoppvarming oppnås gjerne en ε i området 3– avhengig. Her finner du betydninger av ordet Varmefaktor. Du kan også legge til en definisjon av Varmefaktor selv.

Ved utelufttemperaturer lavere enn 3°C oppstår frost og rim på fordamperen,. W med varme ut, har den en varmefaktor på 5. Varmepumper for boliger har en varmefaktor på ca. I de fleste varmepumper som brukes til boligoppvarming ligger varmefaktoren på kWh.