Virkningsgrad symbol

Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en. Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt. Dog er varmepumpers virkningsgrad typisk højere end 1.

Fysikk Nesbru VGS – En blogg om fysikk › BloggBufretLignende10. Forholdet mellom nyttbar energi og tilført energi kalles virkningsgrad. Symbol: ή (gresk: eta) Tilført energi = Nyttbar energi og unyttbar energi . Termisk totalvirkningsgra er bestemmende for brenseløkonomien ved varmekraftverk (se varmekraftmaskin).

Britisk hestekraft (horsepower), symbol hp er lik 5foot poundforce . Symbolet η stammer fra det greske alfabetet, og betegnes som eta. I energisammenheng benyttes eta som symbol for virkningsgrad. Effekt oppgis i enheten watt, med symbolet W. I artiklen om beregning af elforbrug på forskellige elektriske brugsgenstande, er det blevet undersøgt, hvad det koster at bringe en liter vand til . Enheten for arbeid og for energi er J (joule), men. Virkningsgrad er et mål for hvor mye energi eller effekt som vi kan bruke, i forhold til . Størrelse/begrep, Symbol, Enhet, Formel, Forklaring. Armaturvirkningsgra η, , Armaturens virkningsgrad er en prosentvis angivelse av hvor stor del av lyset . Måleenheten for elektrisk strøm er ampere (A) og symbolet som benyttes i. Den generelle formelen for virkningsgrad er effekt ut/effekt inn.

Effekt har symbolet P og er et mål for hvor fort arbeid utføres eller hvor fort energi. Virkningsgrad er et mål for hvor mye energi eller effekt som vi kan bruke, . Mekanisk-hydraulisk virkningsgrad rymh = for både pumpe og motor. Trykk er kraft/ flateenhet, Vanlig symbol er p. Figur viser et eksempel på hvordan disse to virkningsgrader. Beregnings virkningsgrad – Armaturens fiktive virkningsgrad som brukes ved.

Størrelse/begrep: Beregningsvirkningsgrad; Symbol: ηB; Formel: ηB=ηmålt x BLF. Det græske bogstav ”ro” er symbol for massefylde, vægt pr rumfang, for luft er ρ. Det græske bogstav ”ny” anvendes ofte som symbol for virkningsgrad eller . Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av.