Vise film i undervisningen

Film er et medium som er godt egnet til å formidle et budskap, og er aktuelt i mange sammenhenger i skole og høyere undervisning. Skal du vise film og fjernsyn i undervisning i større grupper eller flere klasser sammen og i universitets- og høgskolesektoren må du ha avtale: . Film Kino mottar jevnlig henvendelser om bruk av film i undervisningen i. Med unntak av filmverk og scenisk fremføring av sceneverk kan åndsverk ifølge åndsverkloven §§ og vises eller fremføres i forbindelse . BRUK AV FILM I UNDERVISNING OG FOR SOSIALE. Lisensen gir rett til å vise filmer som er lovlig anskaffet på. Norwegian Film Lisensavtale tillater strømming fra lovlige strømmetjenester.

Et amerikansk selskap hevder at norske skoler, eldrehjem, barnehager, menigheter og oljeselskaper viser deres filmer ulovlig. Sacha drømmer om Arktis og grubler over skjebnen til bestefaren. Han var en anerkjent forsker og polfarer som forsvant på sin siste ekspedisjon for å erobre . Film kan vises i sammenhenger som kan regnes som private.

Dette er myndighetenes svar på spørsmålet om undervisning i klasserom. Bruk av film i ordinær klasseromsundervising er tillate utan.

Lærerplanene legger stor vekt på kildekritikk – søke etter og velge ut kilder, vurdere de kritisk og vise . Hvordan benytte film i undervisning, med utgangspunkt i. Jeg har ønsket å vise til emner som er aktuelle og til filmer som er nye i biblioteket. En dvd/videofilm købt eller lejet i almindelig handel kan uden videre vises for en skoleklasse, mener Kulturministeriet og en ekspert i ophavsret. Hva kan man lovlig legge ut på itslearning og vise i forelesninger? Utsnitt fra spillefilm Filmklipp som brukes for å illustrere et poeng i undervisningen eller . Fysiske eksemplarer af spillefilm (dv Blu-ray) kan lånes til eleven som forberedelse til undervisningen etc.

Hvordan går du frem når du benytter dokumentarfilm i undervisningen? Det å vise dokumentarfilm er ofte en ypperlig innfallsport til å diskutere . FILEffekter av digitale verktøy i undervisningen. Vi har besøkt skoler og barnehager og filmet lek og læring for å vise innovativ pedagogisk . Følgende informationer er relevante for dig der som pædagog eller lærer ønsker at vise film som led i undervisningen.