Voksenopplæring rogaland

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller år dersom du: Har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende.

Kontakt-VoksenopplaeringenBufretKontakt Voksenopplæringen. Rogaland fylkeskommune har som mål at alle kurs skal ha fleksibel oppstart.

Voksne med rett til videregående opplæring, som har vært til . Hvis du ønsker å benytte deg av retten til videregående opplæring for voksne, må du søke Rogaland fylkeskommune, som da vil dekke utdanningen din. Videregående opplæring i RKK er tilpasset voksne deltakere, og gir deg mulighet til å ta teoridelen for . RKKs basis som en stiftelse opprettet av Rogaland fylkeskommune, består av. RKK er tildelt kontrakt for voksenopplæring av Rogaland fylkeskommune for de . Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Veiledningssenteret Asker og Bærum Voksenopplæringen.

I samarbeid med Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) tilbyr vi undervisning på ettermiddag/kveld.