Yrkessjåfør kompetansebevis

Som yrkessjåfør er du en viktig ressursperson på norske veier. Fra 20ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa, og som innebærer . Dersom du skal arbeide som yrkessjåfør og transportere personer eller gods.

For å få kompetansebevis må du gjennomføre ADR grunnkurs (stykkgods) og . Kompetansebeviset viser praksiskandidat som har bestått fagopplæring. Husk at etter gjennomført kurs, må du hente ut kompetansebeviset på en av Statens vegvesens . Regionvegkontoret kan på bakgrunn av dokumentasjon fra lærebedrift tillate lærling som gjennomfører læretid i yrkessjåførfaget å utføre .

Vi tilbyr yrkessjåfør etterutdanning kombikurs for buss og lastebil. Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må ha ervervet seg et kompetansebevis. Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør – godstransport.

Kompetansebeviset for yrkessjåfører vil i Norge komme i form av kode på førerkortet for alle som har norsk førerkort. Påføring av koden vil starte i løpet av . Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må nå inneha yrkessjåførkompetanse i tillegg til. VgYrkessjåfør gir gratis opplæring til førarkort i tunge klasser til lastebil, buss og vogntog.

Grunnkurs ADR-kompetansebevis for vegtransport av farleg gods.

De som i fremtiden vil være yrkessjåfør for både gods- og persontransport,. Det finnes mange kurs i Yrkessjåfør, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Yrkessjåfør kurs fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle . Du må ha vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra ett av følgende grunnkurs:.

Med kompetansebevis: Kr 250- timer inkl matriell. Vi leverer et komplett ETTERUTDANNINGSKURS for YRKESSJÅFØRER på. Vgtransport og logistikk og Vgyrkessjåførfaget. Det vert skrive kompetansebevis for gjennomgått kurs. Det er ikke sjelden at en yrkessjåfør kommer først til et ulykkesste.

Yrkessjåfører jobber innen transport av mennesker og gods. Man får truckførerbevis lastebilkran teori, stroppekurs og kompetansebevis i ADR på vg2 .