Aggregat definisjon

Definisjon av aggregat i Online Dictionary. En klart avgrenset gruppe partikler som holdes så sterkt sammen at det skal betydelige krfeter til for å fjerne en eller en gruppe primærpartikler. Kombinasjon av flere enkelte maskiner som er .

I maskinteknikken kombinasjon av flere enkelte maskiner som er koblet sammen til et bestemt formål, f. Ordet aggregat har forskjellige betydninger i geologi, matematikk og teknikk. Betydningen aggregattilstand i fysikk er urelatert til betydningen i statistikkfaget. Fant setninger matching frasen aggregat.

Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan . Dannet av en samling av opplysninger i en hel masse eller sum; kollektive. Samsvar mellom teoretisk og operasjonell definisjon av samme begrep. Meaning, pronunciation, example sentences, and more from Oxford Dictionaries.

Du står her: Produkter/Strømaggregater Marine/Definisjoner. We: KiloWatt elektrisk er en betegnelse for hvor mye effekt aggregatet produserer når vi har . Denna artikel innehåller ifrågasatta faktauppgifter som eventuellt diskuteras på diskussionssidan. Motivering: definition fel form/otydlig . En nærmere definisjon av disse dataene finnes i veileder til .

Definisjon fra : Et aggregat er en kombinasjon av to eller flere maskiner og/eller apparater som kal utføre en bestemt oppgave. Definisjon: Aggregat for å produsere elektrisk strøm. Man må være klar over at NEK 4: 20har ulike definisjoner på nødstrøm og.

Definisjon , aggregat oversettelse , aggregat forklare , hva aggregat, Forklart:==Norsk== Inter: -sub- noForklaring# samling av enke. Fast anlegg som forsynes fra et strømaggregat er meldingspliktig selv om aggregatet har ytelse lavere enn kVA. I tillegg gjelder følgende definisjon: Leddbuss: Kjøretøy som. Nødvendig avbrudd for radiator, lyktebrønner og andre aggregat kan gjøres. Definisjon av momentan innstillingsfeil (for et enkelt verk, et område eller et enkelt land):.

Definisjon – Nabostøy: Støy som oppleves hjemme/på egen eiendom, men skyldes. Nødstrømsanlegg kan defineres som anlegg som sikrer strømforsyning for å opprettholde kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner som sikrer liv og helse. Antall arbeidsdager i kvartalet er definert som antall ukedager (mandag – fredag) i. Konsistens mellom aggregat/definisjoner for sesongjusterte tall.

WSSA, Vann-stabil jord aggregat, WSSA står for Vann-stabil jord aggregat. Generator anlegget skal monteres i nytt aggregat bygg i tilknytning til. Ordforklaringer i kursiv er anerkjente definisjoner oversatt fra British.

Aggregat/aggregering: Ansamling av partikler som er forbundet med . Dette med valg av strømaggregat har jo blitt belyst i mange tråder før, men jeg. Et aggregat leverer pr definisjon en ren sinuskurve, det er billige invertere som . Aggregat og hovedkanalnett skal deretter oppdimensjoneres med 15 . Oversettelsen av ordet aggregate mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Det koster energi: Fire slike bend i et teknisk rom med et aggregat på 10. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom? Aggregater med luftinntak og avkast er plassert i eget rom på tak.

En nærmere definisjon av disse begrepene gis under pk.