Alta videregående skole

Besøksadresse: Skoleveien 95Alta +00. Navn, Alta videregående skole Yrkessjåfører. Alta videregående skole er Finnmarks største. Alta videregående skole er en skole som tilbyr videregående utdanning i flere forskjellige linjer og programområder.

Finnmark har fått innsyn i en avviksliste ved Alta videregående skole. Ett av avvikene går på at ansatte er redde for å varsle fra. Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Vardø videregående skole. Det for tiden ingen ledige stillinge ved skolen.

Forside; Lærested; Alta videregående skole Yrkessjåfører. Du som velger teknikk og industriell produksjon (TIP) bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og . Utvidelse av skolen med oppstart vår 2016. Besøksadresse: Skoleveien 95Alta E-post:altavgs.

Alta videregående skole ligger i sentrum av Alta og er den største videregående skolen i Finnmark. Skolen har rundt 10elever og kan tilby . Besøksadresse: Skoleveien 95Alta +78.

Søknad til toppidrett programfag ved Alta videregående skole 2017–2018. Gjelder elever som søker til utdanningsprogram for idrettsfag og studiespesialisering). Vår trafikkskole er medlem av ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Vi har eleven i fokus, har gode rutiner og er godkjent av Statens vegvesen. Alta videregående skoles visjon er å være en nordområdeskole som utvikler kompetanse, stolthet og identitet med utgangspunkt i Finnmark og nordområdene. Skoleeier: Finnmark fylkeskommune skoleeier. Bedre forberedt på angrep mot skole: Når det blitser i rommet, skal man låse seg inne.

Det nye bygget til Alta videregående skole: Anleggssluskene er ferdig . ET MØRKELAGT ALTA: Alta Videregående Skole bader i det arktiske mørket. Nedgang fravær (rektor, Alta videregående skole) .