Bievennlige planter

Med disse bievennlige staudene kan du hjelpe de viktige insektene. Blåkoll: En hardfør nytteplante som har blitt brukt mye i . La Humla Suse jobber for at hagene i Norge skal være best mulig levested for humlene.

Derfor har vi samlet en liste over planter vi anbefaler som . Stor primula er bare én av mange planter du bør se etter på hagesenteret, om du ønsker å hjelpe humlen. Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning . Humlene er en av mange som driver bestøvning, noen planter greier seg ikke uten, andre kan bruke andre bestøvere, men det er ikke nok av .

Etter at vi begynte å plante til bed med vårløker og stauder, begynte de første insektene å komme. Her finner du en oversikt over pollinatorvennlige planter. Plantene er inndelt i hageplanter og ville planter og plantevalget er tilpasset Østlandsområdet. De har laget en egen liste med planter som er populære hos de pollinerende insektene. Enten du har en hage, balkong eller trapp, kan du by på planter som gir næring til humlene.

Lavendel, snøklokker, ringblomst, bekkeblom, . Den mest tradisjonelle måten er ved å plante blomster som gir god tilgang på nektar og pollen gjennom . Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro og Wenche Røtterud fra Nordstrand hagelag fortalte om bievennlige planter. Frø og løk blir markedsført som ekstra “humle og bievennlige,” og det har vært et sterkt fokus på planter som vi alle “bevisste hagere” burde .

Hengelerk – Larix ‘Stiff Weeper’ er fin å plante mellom steinene. Derfor er kunnskap om bievennlige blomster, planter og vegetasjon viktig for at vi alle . Biene forsvinner: I løpet av de siste årene det vært en dramatisk nedgang i verdens bier, humler og andre pollinatorer og i 20slo FN full alarm. Vårt lokallag ByBi har sammen med flere andre utarbeidet en blomstermeny for bier og andre pollinerende insekter. Sak PS – Planting av bievennlige planter (PDF 19KB) . Kvaløy å gjøre trøndere mer bevisste på hvilke planter som er bievennlige . Vi antar at prosent av de ville plantene har nytte av blomsterbesøk fra insekter for. Mange, inkludert regjeringen, oppfordrer til å plante bievennlige planter i . Flott plakat med illustrasjoner av bievennlige planter du kan plante i din egen hage.

Plantene er valgt ut av Sabima fordi de ikke sprer seg ut av hagen din og . Målet med siden er å inspirere flere til å plante humle- og bievennlige planter. Hvis mange lager en liten blomstereng i hagen sin, eller i veikanten i nærheten . Der vi bor kan vi hjelpe humler og bier med å plante humle- og bievennlige planter, bygge et insekthotell i hagen eller lage en egnet . Du kan plante blomster, urter og busker som humla trenger for å finne. Veldig mange av plantene vi spiser, må nemlig pollineres av insekter for at de.

Eksempler på bievennlige planter: Selje, fjellflokk, jonsokkoll, . Ski kommune bør jo ikke, som miljøkommune, plante ut fremmede arter. Ski på en måte som fremmer humle og bievennlige blomsterplanter. Summende hager er hver enkelt hageeiers bidrag til å bevare bestanden av bier og humler. Vi ønsker særlig å bidra til informasjon om planting av humle-og bievennlige planter i området vårt, som et lokalt mottiltak mot den omfattende .