Blå og brun ledning l og n

Det jeg lurer på er hvilken av den blå og den brune ledningen som skal i L og i N på lampa. Den blå ledningen er N (nøytral leder), mens den brune er L (faseleder). Noen ganger er det merket N og L og da bør man følge dette.

Hei, Jeg en installasjonskabel som jeg skal koble mot et speil med integrert belysning. Kabelen har en brun leder og en blå leder. Isolasjonen skal være merket med blå farge, eller med bokstaven N. Vekselstrømanlegg hvor spenningen svinger mellom tre spenningsførende ledninger. Mellom den brune og blå ledningen er det ca 2volt.

De tre ledningene har brun, blå og gul/grønn farge. Men om du ser litt etter så står det L eller N på skrua du skrur til ledningene i, og der er det vanelig at man kobler blå ledning i N, og brun . Koble markisemotor til markisebryterinnlegg25. Tror de nye fargene er Brun og Blå = fase, grå(hvit?) og sort = bryterledninger,. Sikring av kabler ledninger må i beregnes/velges fra tabell(kortslutningsstrøm, forlegningsmåte osv),.

L lenger, men enkelt og greit elektriker :). Brun tilførselsledning skal på L, og blå skal på N. Svart eller gråhvit ledning skal kobles til trekantene (pilene). MEN der stikker ledninger ud fra strømforsyningen: L – rød.

Mit stik til stikkontakten har to ledninger: Blå Brun Hvad skal . I alle fall – Hos meg har jeg fire forskjellige fargede ledninger i koblingsboksen i taket hvor lampa skal henge.