Ct abdomen og bekken

På grunn av lokalisasjon oppdages tumor ofte sent, og den er gjerne stor på diagnosetidspunktet. Kliniske og radiologiske funn (CT) er bakgrunn for videre . Undersøkelsen gir god oversikt over anatomien. Alle organ fra toppen av mellomgulvet til bekkenbunnen fremstilles. Diffuse smertetilstander i abdomen/bekken, spesielt ved kjent malign sykdom eller stor mistanke om alvorlig patologi for øvrig.

CT er en forkortelse for Computed Tomography. CT bilder dannes av samme type røntgen-stråler som ved vanlig røntgen. En CT (abdomen) vil gi en oversikt over hele mageområdet, inkludert lever, nyrer, bukspyttkjertel og bekkenområdet. På fredag tok jeg CT av thorax og abdomen/bekken. De fant ingenting unormalt, og da er det lett å angre på at jeg gjorde . CT-undersøkelsen gjøres for å stille diagnose, kartlegge sykdomsutbredelse eller for å vurdere effekt av behandling.

Ved utredning av bløtvevssarkom i buk og bekken må pasienten gjennomgå. CT toraks, buk og bekken er standard utredningsmetode ved svulst i buken og på . Det anbefales mm snitt i bekken, 7-mm i resten av abdomen. Snittføring og rekonstruksjon av bilder vil avhenge av apparatur. Sammenlignet med konvensjonell røntgen kan en CT-undersøkelse gi mer.

Her scorer rtg thorax, rtg bekken/abdomen samt Ultralyd abdomen med FAST . CT Bekken/abdomen ved Lab Indre enfol HF SØR v/ kvalitetsradiograf Berta Lohne. ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator version 0. Kontrastmidler til CT-undersøkelser består av molekyler med høyt innhold av jod eller barium. FDG PET/CT anbefales som tilleggsundersøkelse i initial utredning av middels til høy. Liberal indikasjon for CT abdomen og bekken, spesielt ved tumor på . Rekvireres av kirurg når henvisning fra medisiner vurderes.

Planlegges i forhold til preoperativ poliklinikk. Lenker fra elementet CT abdomen/ thorax/ bekken. Diffuse smertetilstander i abdomen/bekken uten kjent alvorlig grunnlidelse og. Ved usikre funn på CT hvor nærmere klarlegging er nødvendig, for eksempel . CTA, Computertomografi av arterier, Abdomen og bekken, SL0AE, CTA Arteriografi av sammenhengende arterier ved abdomen og bekken, CT 3.