Deet barn

For barn over år som skal til et malariaområde anbefales myggmidler som enten inneholder virkestoffet DEET eller icaridin. Det er ingen internasjonal konsensus hva angår aldersgrenser og konsentrasjonsanbefalinger for bruk av myggmidler med DEET til barn. Det er spesielt stoffet DEET man skal være på vakt mot. Stoffet er klassifisert som helsefarlig ved svelging, og irritererer . Myggmiddel med eteriske oljer; Myggmidler med med dietyltoluamid – DEET. En smak av et myggmiddel med DEET til et barn gir sjelden forgiftning.

Vi mener at overdreven bruk på små barn ikke er heldig, forteller.

Forskere setter spørsmålstegn ved om stoffet DEET er sikkert. De skal også merkes med at de ikke skal brukes på barn under tre år. Miljødirektoratet fraråder generelt bruk av insektmidler på små barn. Hvis det likevel er nødvendig: Unngå bruk av midler med DEET på de minste, og begrens . DEET er farlig ved svelging og irriterer øyne og hud. Symptomene ved alvorlige forgiftninger er knyttet til nervesystemet (for eksempel kramper).

Kjøp Cactuz Deet mot mygg/flått 1ml hos Vitusapotek. Cactuz DEET er en spray til bruk på huden. I 20avslørte SFT forhandlere som solgte myggmidler med ulovlig høy konsentrasjon av stoffet DEET.