Drivhuseffekten og drivhusgasser

Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, . Men drivhuseffekten gjør at temperaturen på overflaten og i atmosfæren blir høyere.

Uten drivhusgasser ville overflatetemperaturen vært 54°C. BufretLignendeJordens gjennomsnittstemperatur er ca °C. Hadde det ikke vært for vanndamp, karbondioksid (CO2), metan, og andre gasser i atmosfæren (drivhusgassene) . Uten drivhuseffekten ville det ikke være liv på jorden, og temperaturen ville.

Hvilke drivhusgasser er de viktigste og hvor kommer disse fra? Drivhusgasser er fellesbetegnelsen på de gassene som absorberer . Drivhusgassene blander seg hurtig med de andre gassene i atmosfæren. Samtidig kan økt drivhuseffekt føre til en høyere gjennomsnittstemperatur på jorda.

Utslipp av klimagasser bidrar til at mengden drivhusgasser i . Drivhuseffekten er en naturlig prosess som varmer opp atmosfæren og. Disse er ikke drivhusgasser og absorberer ikke varmen i strålingen . Menneskelige aktiviteter har imidlertid forsterket drivhuseffekten, og det vil. Drivhuseffekten har alltid eksistert og gjør det levelig på jorda.

Hva er begrunnelsen for å si at vi har menneskeskapte . Uten det som kalles drivhusgasser i atmosfæren, ville Jordens gjennomsnittstemperatur være på ca. Denne drivhuseffekten ligner på den strålingsbalansen vi har mellom. Dersom jorden ikke hadde hatt en atmosfære som ga en drivhuseffekt, ville vår.

Mange klimaforskere mener vi har et problem med drivhuseffekten; at den øker som følge av menneskenes utslipp av drivhusgasser. Problemet er at innholdet av drivhusgasser er i ferd med å løpe løpsk. Drivhuseffekt; Drivhusgasser; Varme; Termodynamikk; Klima.

Begrepene ‘global oppvarming’ og ‘drivhuseffekt’ anvendes som regel for å. De viktigste drivhusgassene er regulert i Kyotoprotokollen; Karbondioksyd (CO2), . Dette resulterer i et varmere globalt klima. Drivhuseffekten er i all hovedsak en naturlig prosess. Drivhuseffekten er helt avgjørende for livet på jorda. Mens solinnstråling og drivhusgasser har en oppvarmende effekt på atmosfæren kan .