Energiinnhold diesel

Gjennomsnittlig energiinnhol tetthet og virkningsgrader etter energivare1. Det betyr at det er en del mer energi i en liter diesel. Mens bensin inneholder kWh per liter, inneholder diesel 1kWh per liter.

J kilogram of hydrogen 3kwh 12mJ kilogram of Uranium 22million kwh 8million mJ. Energibærer, Salgsenhet, Energi per salgsenhet, kWh/kg. Naturgass (– Metan), Sm 1kWh/Sm 10.

Med energiinnhold menes normalt bare den delen av den kjemisk.

Diesel, egentlig dieselolje, er et petroleumbasert drivstoff som brukes i motorer hvor tenning er basert på kompresjon i stedet for gnist. Energibærer, Teoretisk energiinnhol Enhet. Diesel-, gass- og lett fyringsolje, kg/liter. Page of – Hva har mest energi Diesel eller Bensin – posted in Båtforumet: Jeg vet ikke will, men mener du at det de skriver på ENERGI ikke . Dette betyr at det er endel mer energi i diesel. Densitet er en betegnelse på dieselens energiinnhold.

Mens bensin inneholder kW pr liter, inneholder diesel . Det er så og si lik energi i 1L diesel og parafin. Selv om hydrogen har ca ganger høyere energiinnhold per kg enn f.

Til sammenligning er energitetthet for bensin kWh/liter og for diesel 11 . Vi ser at energiinnholdet i et kilo av ulike energikilder varierer fra kWh for en kilo tørr ve til kWh for en kilo diesel og kWh for et kilo . Her kjøres lastebiler og anleggsmaskiner på fornybar diesel. Den har høyere energiinnhol sånn at man får mer drift ut av hver liter. Hjem, Esso Energi AS leverer fyringsolje, parafin og diesel til en hyggelig pris. Be om et pristilbud fra din leverandør av fyringsolje og parafin.

Da blir det mindre energi igjen i gjødsel fra ku og storfe. Produksjon av mekanisk og elektrisk energi til havs, oversikt over. Brensler for diesel-, gass- og bensinmotorer.

Produksjon av elektrisk energi ved hjelp av. Diesel har ifølge Finansdepartementet et høyere energiinnhold enn bensin, og ilegges en betydelig lavere veibruksavgift per energienhet enn .