Eventuelt forkortelse

Hva er den korrekte måten å forkorte eventuelt på? Forkortelsen dekker alle former av ordet, både eventuell, eventuelt og eventuelle. Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting.

EUR euro (det internasjonale valutakodesystemet); ev. Dette er normert i riksmål, men i bokmål og nynorsk er riktig forkortelse ev. Det er FEIL, den eneste riktige forkortelsen for eventuelt er ev.

Jeg går ut fra at det er en forkortelse av noe, men hva da?

Gå til Forkortelser – Forkortelser. AC = After Christ (alternativt e.Kr.) Evt. Synonym mulig Se også subsidiær Forkortelse evt.

Man frygter, at sygdommen eventuelt kan overføres til mennesker . Generel Dansk forkortelse Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det . For almindelig brug af eventuel har engelsk ikke en tilsvarende forkortelse, så ordet. Når eventuelt bruges som sidste punkt på en dagsorden, er den engelske . Forkortelser som er enheter for mål og vekt, skal ikke ha punktukg, kr, m og så videre. Blir det vist til samme lov flere ganger, kan det være tjenlig å introdusere en korttittel og eventuelt en forkortelse første gangen, f.

Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de . Vanlige forkortelser som opptrer i en trenger ofte ikke noen forklaring. Telefon, E-postadresse, Web-adresse: Styreleder, E-postadresse, Telefon. Lokal samarbeidspartners navn og eventuelt forkortelse.

Dersom partneren er et landkontor eller regionalt kontor for søkerorganisasjonen, skal det også . Det er diskutabelt om vi ved forkortelser bør gjengi ordet forkortet, eller løse opp. Som for eksempel når evt (en i Norge ikke uvanlig forkortelse for eventuelt om du leser dette, Steve Jobs) alltid foreslås erstattet med . Tittel (Norsk), Overenskomst om forkortelse av arbeidstiden i flaskeglassverk ILO nr. Tittel (orginalspråk), Convention concerning reduction . Land- og eventuelt programkontekst (ikke relevant for informasjonstiltak). Samarbeidspartners navn og eventuelt forkortelse. Oversikt over megler forkortelser – posted in Startgropa: Hei Er det noen som har en oversikt over meglerforkortelser eventuelt link til dette?

Dessverre fins det ikke noen engelsk forkortelse for vår grunnutdanning. Derfor foreslår vi at norske psykologer bruker Psychologist, eventuelt Licenced . En eventuell ending i oppgaveportefølje vil være som følge av. Offisielt vil det ikke brukes forkortelser – da skal Miljødirektoratet benyttes. Fordi det er en like standardisert forkortelse som F.