Flomvarsel hedmark

Nyheter, flomvarsel, publikasjoner og pressemeldinger. Vernegrumnnlag: Anbefalt typevassdrag for sørlige Hedmark. Elver, myrer og relativt store vann er viktige deler av et småkupert landskap som i . NVE har sendt ut flomvarsel for deler av Oppland og Hedmark etter at det er ventet lokalt mye nedbørsmengder i dag, fredag og fram til lørdag . Norges Vassdrags og energidirektorat varsler om fare for flom i Hedmark lørdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomvarsel for i dag og i morgen. Det er fare for nedbør med kraftige byger, heter .

I dag og i morgen er det varslet mer regn som kan gi flom i en rekke små og mellomstore elver i Hedmark. Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut flomvarsel for Oppland og Hedmark fredag og lørdag. Mens vannet synker litt i Gudbrandsdalslågen, ser situasjonen dystrere ut i Østerdalen.

Det er varslet lokalt mye nedbør i midtre og nordre deler av Opplan samt nordre deler av Hedmark, fredag og først på lørdag. NVE varsler flom – aktsomhetsnivå oransje – for Oppland og Hedmark. I helgen har NVE varslet flom i Telemark, Hedmark, Buskerud og Oppland.

Bor du i flomutsatte områder bør du følg med på nyhetene eller få . Kommunene får hjelp fra NVE sin flomvarsling til å gjøre sine vurderinger for å iverksette tiltak. Flomvarsellene sendes ut til fylkesmannen som . Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomvarsel på oransje nivå for Telemark, Buskeru Oppland og Hedmark. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomvarsel for Hedmark og Elverum.

Mye nedbør, kombinert med snøsmelting skaper . Hedmark og Vest-Agder har flomvarsel på gult nivå både torsdag og fredag. Alle disse fylkene har altså flomvarsel på gult nivå på . Norges vassdags- og energidirektorat (NVE) har onsdag utstedt flomvarsel i Akershus, Hedmark og Oppland for torsdag og fredag. Varsel om flom, oransje nivå, Hedmark Det ventes fortsatt regn og kraftige byger spesielt i de østlige områdene på .