Forenklet forelegg satser toll

Opp til et visst nivå på overskridelsene får du et forenklet forelegg,. Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling. Forenklet forelegg benyttes hvis noen blir tatt i å smugle.

Boten per flaske øker jo flere flasker du er over tollkvoten. Opp til et visst nivå på overskridelsene får du et forenklet forelegg. Forklaring til tolloven § 16-om forenklet forelegg. Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved innførsel av følgende varer, og med følgende beløp: .

Tollmyndighetene kan foreta bøtelegging på stedet eller i ettertid ved forenklet forelegg i de tilfeller av ulovlig innførsel som er nevnt i § 16-9-2. For dag siden – Nye satser for forelegg ved smugling. Førstkommende mandag økes satsene for forenklet forelegg (bøter) som tollmyndighetene kan skrive ut. Blir man for eksempel tatt for smugling . Det er de reisendes plikt å kjenne tollkvotene og holde seg innenfor disse.

Forenklet forelegg – utvidet mengde- og verdigrenser. LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 20kap. Hvis folk har med seg litt for mye, har vi satser for dette.

Da vil de få muligheten til å vedta et forenklet forelegg på stedet.

Går du på grønt og blir tatt for smugling gjelder følgende satser: a) Ved ulovlig innførsel av. Ulovlig innførsel av varer kan avgjøres ved forenklet forelegg ved. Rød sone: Du skal betale toll og avgifter for noe, eller har med deg varer . Har du varer for inntil 80kroner, kan tollkontrollen gi deg inntil 19kroner. Vi skriver ut forenklet forelegg dersom du har med deg for mye. Forenklet forelegg benyttes hvis noen blir tatt i å smugle alkoholholdige.

Geir Høiseth, underdirektør i Toll og avgiftsdirektoratet til Dine Penger. Dersom det er et mindre tilfelle av smugling, vil straffen være inndragelse av varene og et forenklet forelegg. Foreleggets størrelse er avhengig av hvor mye som . Forenklet tollforelegg blir skrevet ut på stedet hvis du blir avslørt for smugling når du passerer grensa, i tollen på en flyplass, eller når du går i land fra ei ferje fra . Tollvesenet kan ilegge såkalt forenklet forelegg som sanksjon for smugling av mindre alvorlig art. Tenkte å kjøpe med meg noe alkohol og tobakk, i følge toll.

Bøteleggelsen skjer da etter faste satser for den enkelte type lovbrudd. Tolltjenestemenn kan gis myndighet til å utferdige forenklet forelegg i .