Fornybare og ikke fornybare ressurser

Det motsatte er lagerressurser eller ikke-fornybare ressurser. Dyr, trær og planter er fornybare ressurser, men er avhengig av levelig miljø for . Ikke-fornybare energikilder, energikilder som er lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes og dermed må . Naturen har begavet oss med en rekke produkter uten noe som vi ikke ville være i de forholdene vi er i dag. I dag kan vi si at vi er utviklet, men det ville ikke ha . Begrepene fornybare og ikke-fornybare ressurser er ofte kastet rundt i den moderne verden. Noen sier at samfunnets avhengighet av ikke-fornybare ressurser er .

Flott oppsummering av de ulike energikildene vi har, og hvilke fordeler og ulemper det er ved hver enkelt av dem. Når vi snakker om fornybare og ikke fornybare energikilder, må vi huske en ting som er felles for alle energikilder, . Så selv om vi sier at noen ressurser er fornybare, er de bare det hvis vi forvalter dem på en bærekraftig måte. Fornybare energikilder inngår i jordas naturlige kretsløp.

Heisann, kan dere legge til noen ikke fornybare ressurser her?