Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk betyr å stille en diagnose på et foster før det er født. Man kan bruke genetiske undersøkelser, blodprøver og ultralyd. Ved fosterdiagnostikk undersøker man om fosteret har sykdom eller utviklingsavvik.

Fosterdiagnostikk eller prenatal diagnostikk er undersøkelser som tar sikte på å vise om et foster har, eller senere vil utvikle, en alvorlig defekt, . Informasjon og tilbud om fosterdiagnostikk får du automatisk dersom du er over år eller tilhører spesielle risikogrupper. Tilhører du ikke disse gruppene, er det . Fosterdiagnostikk innebærer at fosteret blir undersøkt for sykdom eller utviklingsavvik.

Det er også mulig å beregne risikoen for dette. Det gis forskjellige tilbud om fosterdiagnostikk i Norge, men det som er viktig å være klar over er at alle setter deg i en posisjon der du må ta et valg, et valg som . Bruk av fosterdiagnostikk reiser mange vanskelige etiske spørsmål blant annet om når en skal få tilbud om fosterdiagnostikk, hvem som skal få tilbudet, og de . Fosterdiagnostikk med ultraly KUB og andre undersøkelser. Alle undersøkelser og prøver som tilbys gravide, er frivillige.

Generelt om bioteknologiloven og foranledningen til dette innlegget finner du HER. Fosterdiagnostikk, som også kalles prenatal diagnostikk .