Frimurer matrikkel

Slapp av, frimurerne tar ikke over verden i år heller. Frimurer-medlemmer-matrikkel-I år er det hele 2norske menn som betaler medlemskontigent, ifølge ordenens egen oversikt, . Vi har valgt å ikke parre yrkestitler fra tidligere års matrikler med 2016-lista fordi informasjonen kan være utdatert eller usikker.

Den Norske Frimurerordens matrikkel er offentlig tilgjengelig. Har du noen gang tenkt at frimureriet kunne vært noe for deg? Det markerer de med å offentliggjøre medlemslista i Frimurerlosjen.

Den norske frimurerorden trykker hvert år det de kaller Matrikkel.

Nettstedet Filter Nyheter har digitalisert medlemslistene til Den norske frimurerorden, som ordenen selv publisererer åpent på papir i den . Her kan du finne ut hvem som er medlemmer og hvilket yrke de har. Listene til TVbaserer seg på Matrikkel for Den norske Frimurerorden. Matrikkelen heter den røde boken med oversikt over alle norske frimurere.

Det er det verste jeg har vært med på i hele mitt liv, fortalte tidligere frimurer Knut. Men Frimurerodrdenens ferskest matrikkel avslører at det i år er hele 39 . I Norge og de andre nordiske land publiseres årlig en oversikt – matrikkel, over. I de fleste grener av frimureriet har man en felles tro på et høyeste vesen. Det er frimurere på Stortinget, i forsvarsledelsen, blant Kirkens menn og i.

Hun er kvinne: hun kan ikke bli frimurer på grunn av sitt kjønn. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ? Altaposten kan i dag presentere lista over Altas frimurere. Matrikkelen og oversikten over medlemmer er offentlig tilgjengelig, så denne . Dog har Frimurerlosjen en motpart for kvinner; Maria-losjen (såvidt jeg vet). Matrikkelen (medlemslisten) er tilgjengelig for alle, både deg og meg. Den norske frimurerordenens matrikkel for.

Hemmeligholdet at ritualene er viktig for ordenen, siden en frimurer . I matrikkelen for 20har frimureriet fjernet avsnittet om clericiet. Nå kan ingen vite hvem av prestene i Den Norske Kirke som er frimurer og . VG Nett) I går avslørte Roger Aase frimurernes ritualer på nasjonal TV. Nå frykter han reaksjoner fra Norges største brorskap.

Tidligere var frimureriet omgitt av total taushet både om dets formål og midler. FERSK SOM FRIMURER: StortingsrepresentantKent Gudmundsen (H) er.