Fylkesblomst nordtrøndelag

Fylkesblomst for Nord-Trøndelag: Marisko. Orchidaceae, orkidéfamilien eller marihåndfamilien. NTFK Nord-Trøndelag Fylkesblomst.

Fylkesblomst, planteart som skal kunne kjennetegne hvert enkelt av de norske fylkene. Nord-Trøndelag, marisko, Cypripedium calceolus. Dette er ei liste over norske fylkesblomster.

Idéen om fylkesblomster oppsto i 198 da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv,.

Kvart fylke, medrekna Svalbar har sin fylkesblomst. Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus. Kommuneblomstene i Trøndelag skrevet av Inger Gjærevoll, i samarbeid med Norsk . I fylkesmannens svar til NBF står det: Selv om det er mange planter som kan tjene som fylkesblomster for Nord-Trøndelag, mener fylkesmannen at marisko vil . Fylkesblomst: Marisko – orkidé – Cypripedium calceolus; Fylkesstein: Tulitt; Beliggenhet: Nord-Trøndelag fylke grenser i vest mot Norskehavet, i nord til Nordland . For Sør-Trøndelag er det reinrose som er fylkesblomsten, mens det for Nord-Trøndelag er marisko som har fått æren av å representere fylket. Marisko er fylkesblomst for Nord-Trøndelag, kommuneblomst for Snåsa, og er også med i Snåsas kommunevåpen. Her kan du lese om Norges nasjonalblomster og fylkesblomster.

Marisko er fylkesblomst for Nord-Trøndelag.

Takk for invitasjonen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til å snakke om miljøutfordringer . Ironisk nok er marisko fylkesblomst i Nord-Trøndelag og motiv på våpenskjoldet til Snåsa kommune. Den ene av to lokaliteter for den sjeldne . NORDLAND RØDSILDRE Saxifraga oppositifolia. NORD-TRØNDELAG MARISKO Cypripedium calceolus.

Du kan også legge til en definisjon av Nord-Trøndelag selv. Tall og fakta, oversikt over kommunene, fylkesblomst, fylkesstein og fylkesvåpen. Eksempler på det er blåveis, som er vanlig på Østlandet og i Trøndelag, og kusymre, som finnes langs kysten fra. Rødsildra er valgt til Nordlands fylkesblomst. Fylkesblomsten i Sør-Trøndelag der jeg bor er Reinsrose,.

Finnmark: Molte, Troms: ballblom, Nordland: rødsildre, Nord-Trøndelag: Marisko, . Marisko er fylkesblomst for Nord-Trøndelag, kommuneblomst for Snåsa, og . Alle artene er presentert i boken Norges fylkesblomster av Inger Gjærevoll. Gaissakattefot (Antennaria nordhageniana) er bare kjent fra seks steder i. Marisko er fylkesblomst for Nord-Trøndelag, kommuneblomst for . Marisko, også kalt fruesko, er fredet både i Norge og Sverige. Marisko er valgt som fylkesblomst for Nord-Trøndelag og kommuneblomst for Snåsa i Nord-Trøndelag.

I Vesterålen forekommer den på fuktig, gjerne litt kalkholdig, næringsrik jord. Ballblom er kåret til fylkesblomst i Troms. Viktige områder i regionen: Hjelle, Skrautvål og Fodnes i Nord-Aurdal,. Mogop (nær truet): Fylkesblomst, tyngdepunkt Dovrefjell/Jotunheimen, over i Oppland.

Sammen med Nord-Trøndelag, utgjør Sør-Trøndelag Nidaros. Sør-Trøndelags fylkesblomst er reinrose, og fylkesfuglen er havørn, som det . Etterligning av Torshammer funnet i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag har valgt den som fylkesblomst.