Fylkesblomst telemark

Fylkesblomst for Telemark: Søstermarihånd. Orchidaceae, orkidéfamilien eller marihåndfamilien. Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose.

Fylkesblomst for Møre og Romsdal: Bergfrue, fjelldronning. Idéen om fylkesblomster oppsto i 198 da man ønsket å finne fylkesvise botaniske motiv, tilsvarende. Planta finnes altså i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfol og den er fylkesblomst i Telemark. Nærmeste voksesteder er Sør-Sverige og Jylland. Søstermarihand Dactylorhiza sambucina er kåret til fylkesblomst for Telemark.

Det er en gul orkidé, som i Norge finnes nesten bare i . Kvart fylke, medrekna Svalbar har sin fylkesblomst. Fylkesblomst, planteart som skal kunne kjennetegne hvert enkelt av de norske fylkene. Telemark, søstermarihån Dactylorhiza sambucina. Botanisk informasjon fra Telemark fylke og lenker til andre websider. Søstermarihånd på på bokmål og riksmål.

Fylkesblomst for Telemark: Søstermarihånd på Naturhistorisk museums nettsider.

AUST-AGDER VIVENDEL Lonicera periclymenum. TELEMARK SØSTERMARIHAND Dactylorhiza sambucina. Orkideen Søstermarihand Dactylorhiza sambucina er kåret til fylkesblomst for Telemark. I nærheten fant jeg søstermarihån Telemarks fylkesblomst, og andre orkidéer.

Her kan du lese om Norges nasjonalblomster og fylkesblomster. Fylkesblomsten liljekonvall (Convallaria majalis). Det er veldig hyggelig å meddele at Telemark Botaniske Forening har valgt å slutte seg til. Den vakre orkidéen søstermarihånd er Telemarks fylkesblomst.

Buskerud: hvit nøkkerose, Telemark: søstermarihån Vestfold: bøk, Østfold: liljekonvall, . I Norge har arten en begrenset utbredelse i det sørlige Buskeru Telemark og Aust-Agder, den finnes opp til 0moh og er Telemarks fylkesblomst.