Gamle planter

Mari Kramprud Arnesen ved Hageland Elverum forteller at de gammeldagse staudene er svært populære for tiden. OLDEMORS HAGE: Hageaurikkel hører til plantene som har lange. HAGE: Mange av prydplantene fra 18er populære fremdeles.

Denne hagen er en av de mest kjente gamle hagene i Tromsø, og mange planter herfra er bevart i Botanisk hage i Tromsø. Dette er det viktigste bidraget fra hageeiere og planteinteresserte. Ta for eksempel ingen hastige beslutninger om å fjerne gamle planter og erstatte med nye når . Regionale arbeidsgrupper har de siste årene på ulike måter etterlyst, kartlagt og samlet inn gamle planter og sorter.

Botaniske miljøer, spesielt knyttet til de . Noen av staudene er også gamle planter som staudeprodusentene selv har funnet i sitt nærmiljø, tatt inn i sin produksjon og fått dem registrert . Les om Stauder i salg under PLANTEARVEN -planter i menyen til venstre. Det kan være gamle sorter av grønnsaker, poteter og frukt eller en rose, . PLANTEARVENS stauder er planter med spesielle egenskaper og en lang historie. Auriklene er gamle og erverdige oldemorsplanter.

Hvis en har noen skikkelig gamle, rustne grautgryter -Hvordan skal en behandle dem hvis en vil plante noe i dem og sette dem ut? Gamle hageplanter er levende kulturminner. Både vanlige og sjeldne planter er samlet inn, og til sammen gir de et spennende innblikk i midtnorsk .

Midt-Norge” som ble gjennomført i 2003-av Viten-. Tone Sinding Steinsvik elsker å ta vare på de gamle blomstene og se at de lever godt år etter år. Ta vare på og vedlikeholde det vi har, det er . I anledning tohundreårsjubileet til Botanisk hage stiller Museum for universitets- og vitenskapshistorie ut . Trær kan sannsynligvis bli over 40år gamle, men det er ungdommelig i forhold til mange planter, særlig den absolutte rekordholderen Lomatia tasmanica. Før det fantes planteskoler og hagesenter var den eneste måten å få tak i planter simpelthen å be om stiklinger.

I gamle dager hadde man ikke søndagsåpne plantesenter, men delte på de plantene man hadde. Planter var mer sjeldne, og det var ikke alle . Kanalparken i Eidsborg er no open for slusing – og fyrste aktivitet for heile familien er hagedagen! Kring Kanalparken er det planta ei rekkje . GAMLE STAUDER: Har du gamle stauder eller busker i hagen din, er Hagelaget og Ofoten Museum interessert i plantene til #34;oldemors . Skal du erstatte gamle planter med nye, eller utvide antallet jordbærplanter, bør du finne et nytt, friskt areal.

Du kan eventuelt fjerne alle plantene om høsten og . Gamlehagen i Ringve botaniske hage inneholder prydplanter som er samlet inn fra hele Midt-Norge. Det er hardføre, fine planter som trives i de fleste hager, . Asparges er en flerårig plante som kan bli svært gammel, og derfor har det vært mulig å finne fram til gamle planter som tilhører vår norske . Eg har klipt nokre greiner som eg skal bruke til stiklingar, men kva med dei gamle plantene ? Hvis eg klipper dei godt tilbake, vil dei då bryte på . Historiske planter hører naturlig hjemme i det historiske miljøet her og. Portåsen er et fint sted å bevare de verdifulle plantene.

Før lærte barna av sine foreldre navnene på planter og trær, hva de ble brukt til. Har du en plante i din hage som stammer fra dine oldeforeldre eller besteforeldres tid? Vi ønsker å ta vare på gamle planter og deres historie.