Gjennomsnittsfart definisjon

Gjennomsnittsfart, middelfart, strekningen s som tilbakelegges i en tid t delt på denne tiden, v=s/t. Alle fartsmålinger vil i praksis være gjennomsnittsfart over en strekning og periode. Likevel opererer man med begrepet momentanfart, altså farten en gjenstand .

Gjennomgår definisjoner og forklaringer på gjennomsnittsfart. En gjenstand har konstant fart når gjennomsnittsfarten er like. Formelen er særlig gunstig for å regne ut gjennomsnittsfart og for å beregne hvilket fartsnivå man må ligge på for å rekke en satt tidsfrist, eksempelvis ved ulike . Aktuelt nivå kan være gjennomsnittsfart eller den fart av de kjørende .

Men dette er kun gjennomsnittsfarten for hele fallet, og sier oss ikke. Definisjon: x,y,z naturlige tall er en pytagoreisk trippel hvis x2+y2=z2. For gjennomsnitt og middelverdier brukes en rett strek som.

I dette kapittelet skal vi definere størrelsene posisjon, fart og akselerasjon. Utholdenhet (aerob og anaerob) defineres som kroppens evne til å unngå tretthet. Målet på skøyter er å oppnå høyest mulig gjennomsnittsfart i løpet av . I langrenn, og i alle andre typiske utholdenhetsidretter, er det utøveren med den høyeste gjennomsnittsfarten som vinner konkurransen.

Vi løser noen oppgaver basert på formelen for gjennomsnittsfart:. Andregradslikninger; Produktregelen; Definisjon av forhold .

Fart er definert ovenfor som tilbakelagt lengde delt på tiden det tok å tilbakelegge lengden, mens. Hvilken gjennomsnittsfart har bilene i animasjonen? Hvis vi bare kjenner gjennomsnittsfarten til et legeme har vi ikke noen mulighet til å finne ut hva.

Dette er ingenting annet enn definisjonen av den deriverte. Alle fartsmålinger vil i praksis være gjennomsnittsfart over en. Derfor er definisjonen på fart slik at når tidsendringen nærmer seg null, så er . Ikke gjennomsnittsfarten over ti men en slags momentan fart, farten i øyeblikket.

Generelt bruker vi ikke definisjonen så mye i praktisk regning – den er ikke . Trikk og bybane er ikke definert i lovverket for transport i Norge.