Harepest blåbær

Mattilsynet har denne sommeren fått mange henvendelser med spørsmål om det er farlig å spise blåbær plukket i skogen på grunn av risiko for . Senter for mattrygghet ser en økning av harepest på bærene og advarer folk mot å spise bær ubehandlet. Med snøsmelting og varmere vær, følger farer man helst vil være foruten.

Her er noen tips til hvordan du kan ferdes i vår vakre natur uten å . Det er ikke farlig å spise blåbær plukket i skogen på grunn av risiko for sykdommen harepest. Mennesker smittes i Norge vanligvis ved direkte . Vi skal altså nå vokte oss vel for å spise blåbær ol uten først å.

Men er det noen her som sitter på skikkelig info om temaet harepest og bær, . Haresykdommen, som smitter til mennesker, er utberedt på Østlandet, advarer Veterinærinstituttet. Mattilsynet er denne sommaren blitt spurt av mange om det er farleg å ete blåbær plukka i skogen på grunn av risiko for sjukdommen harepest. Harepest (tularemi) kan overføres fra dyr til mennesker, ofte via drikkevann. Harepest gir symptomer som feber, frysninger, hodepine og trøtthet.

Ingen grunn til å engste seg for bendelorm eller harepest, mener. For øvrig er både blåbær og bringebær velegnet til saft og syltetøy. Blåbær har fått hard medfart, og det har vært skrevet både om harepest og revens dvergbendelmark. Advarslene har gått på at du kan bli sjuk av å spise .

Harepest er en såkalt zoonose, det vil si sykdom hos dyr som også smitter til mennesker. Erik Wahl i Mattilsynet mener det er større risiko for å bli smittet av harepest hvis man drikker bekkevann, enn hvis man spiser bær fra naturen. Dersom du spiser blåbær og tyttebær i skogen risikerer du å få harepest.

Butikkkjedene i Norge, Coop, Ica, Norgesgruppen og Rema innfører årlig store mengder med frosne, viltvoksende blåbær plukket i land som . Veterinærinstituttet har nå påvist harepest på harer fra Folldal, Engerdal og Ringsaker, i tillegg til tidligere funn i Våler og på Ringebu. Postadresse: Boks 11Sentrum, 01Oslo; Besøksadresse: Karvesvingen 05Oslo . Det er for å minimere faren for å få harepest. Vi har sett en økning av harepest på disse bærene.