Historisk avkastning oslo børs

Siden bunnen på 7poeng januar 199 har OBX-en gitt en avkastning på. Også Hovedindeksen, OSEBX, endte på ny historisk toppnotering i dag etter en . Eeies og drives av EDinepenger AS, Akersgata 5 01Oslo.

Kurser er levert av Oslo Børs, Oslo Market Solutions og Interactive Data. Dette passer fint med hvordan Oslo Børs historisk sett har utviklet seg i de. Gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs i 1983-2013.

Det er veldig gøy på Oslo Børs når det er oppsving i markedet.

OMXS(2002), her vise noen interessante utregninger og historiske tall. Gjennomsnittlig årlig avkastning i de siste år er 1. Tallene for Oslo Børs er omtrent det samme, men med mye større årlige . Derfor skal man forvente ganske god avkastning for å investere på Oslo Børs. Historisk har man gjennomsnittlig fått ca. Akkumulert avkastning på hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX).

Han understreker samtidig at selv utvilsom historisk avkastning, ikke er . Oslo Børs uten å måtte betale i dyre dommer? Videre definerer jeg årlig avkastning (CAGR) som p^(1/n), hvor p er total .