Hva betyr målestokk

Målestokk på et kart forteller oss om forholdet mellom den avstanden vi måler. Når målestokken for et kart er 1:0betyr det at alle avstander på kartet er 50 . En modell er en form som noe skal lages etter; et mønster, en kopi i forminsket målestokk, en miniatyr.

Alle mål på den opprinnelige i forhold til mål på miniatyren . Målestokken uttrykker et forhold mellom størrelsen på modellen og størrelsen på det virkelige. Dersom en modell har målestokk 1:(leses: en til femti) betyr det . Marihøna til høgre er forminska i målestokken 1:2.

Det betyr at alle linjestykka er halvparten så lange på teikninga . Du kan også legge til en definisjon av Målestokk selv. Eksempel: ved målestokk 1:0tilsvarer cm på kartet 0cm (= 5m) . Mener det betyr at en enhet på kartet er 500ganger større i virkligheten. Dette er ikke praktisk derfor velges det målestokk 1:eller 1:1som forminsker . For å kunne orientere godt, må du lære å vurdere avstander i skogen. Til høyre ser du to kart med forskjellig målestokk – fra samme område.

Det betyr at alle linjestykker er halvert i forhold til virkeligheten. Hva blir lengden til viskelæret hvis du tegner det i målestokk a) : b) : 1.

Vi sier at arbeidstegningen er tegnet i en bestemt målestokk. Målestokken lengden på tegningen lengden i virkeligheten. Skal du fra A til B må du altså forstå hva tallene bak målestokken betyr.

Som regel referer det til hvor mye én cm er i faktiske cm. En målestokk er et forhold mellom to tall. Målestokken : 10på et kart eller en tegning betyr at cm på tegningen tilsvarer 10cm i virkeligheten. Noe som er tegnet i naturlig størrelse, er like stort som det er i virkeligheten.

Når noe er tegnet i målestokk 1: 1 er det forminsket ganger. Utregning av lengder i virkeligheten, (målestokk). Hvis du måler på et modell hvor målestokken er : betyr dette at . Målestokk Kartets målestokk indikerer hvor mange ganger kartet er forminsket. Dersom målestokken er 1: 00 betyr det at kartet er forminsket 0ganger.

Dette betyr at cm på kartet er lik 50centimeter (cm) i virkeligheten. Dette betyr at cm på kartet er lik 50meter i . Kartet har ein målestokk og ein ekvidistanse. Den viktigaste avgrensinga med kartet er at det er ei svært forminska utgåve av røyndomen, men . Det er viktig å vurdere hva som skal tegnes manuelt og hva som skal måles med.

Målestokken på det som skal tegnes vil variere noe alt etter hva slags type . Turkart er mest brukt for å planlegge en tur, mest brukte målestokk på turkartene er 1:2500 1:50000. Men, det betyr ikke at du kan se bort ifra misvisningen. Kart i målestokk 1:10sier at cm på kartet er 10cm i naturen, dvs.