Hva er elektronisk arkiv

Elektronisk arkiv er lagring av dokumenter på internett eller på annet elektronisk utstyr, som blant annet sikrer langsiktig lagring. Hvordan påvirker digitaliseringen måten å jobbe på? Elektronisk arkiv er en grunnleggende forutsetning for fullverdig elektronisk og døgnåpen forvaltning.

Dette kjenner vi igjen i forhold til dagens krav til arkiv og elektronisk dokumenthåndtering. Slik sett kan vi si at dagens elektroniske arkiv bygger på det beste fra . Det tar mye ti krefter og ressursar å gå over til elektronisk arkiv. Det skal utarbeidast instruksar om oppbygging og bruk av det elektroniske arkivet og om .

Vanligvis brukt om systemer for elektronisk arkivering og saksbehandling. Ifølge arkivforskriften § 2-skal arkivplanen vise hva arkivet omfatter og hvordan det . Hva er det som gjør elektroniske arkiver så problematiske? Hva gjør en forsvarlig langtidsbevaring av elektronisk materiale så . Elektronisk arkiv er arkiv som består av elektroniske saksdokumenter. Elektronisk journalføring vil si registrering av saksdokumenter i et elektronisk arkivsystem. Med Elektronisk arkiv bruker saksbehandler fagløsningene på samme måte som tidligere, mens arkiveringsprosessen skjer elektronisk.

De grunnleggende egenskapene ved elektronisk arkiv og forholdet mellom elektronisk og papirbasert arkiv studeres. Hva konstituerer et elektronisk arkiv og i . Emnet omfatter grunnleggende spørsmål som hva som definerer et elektronisk arkiv, forholdet mellom elektronisk arkiv og andre typer arkiv, forholdet mellom . Hvorfor skal, må eller bør vi gjøre dette? Har vi virkelig gode nok grunner til å skulle gå over til elektronisk arkiv og . Forskrift om offentlege arkiv åpner for elektronisk arkiv uten noe parallelt papirarkiv. Hva med de samme typene forespørsler om tretti år? Hvis overgangen til elektronisk saksbehandling, kommunikasjon og arkivering skjer uten tanke for . PERIODISERING AV ELEKTRONISK ARKIV OG JOURNAL av Harald Lindbach.

Hvorfor avlevere og bevare elektroniske arkiver? Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Hva må dere gjøre når dere skal over til elektronisk arkiv før vi konsulenter . Målet er at alle enhetene i kommunen skal bruke det elektroniske sak- og arkivsystemet, ESA og supplere med.