Hva er et departement

I norsk politikk er et departement en del av regjeringsapparatet. Hvert departement har ansvar for et fagfelt, for eksempel Kunnskapsdepartementet, . Hvert departement dekker ett eller flere fagområder.

Departementets politiske leder er statsråden, som også har knyttet til seg en eller flere statssekretærer og . Departement er betegnelsen på de organisatoriske hovedenhetene i statens sentrale administrasjon eller embetsverk, og er en sentral del av . I andre land er disse ofte kalt ministerier. Alle departementer har en politisk leder, en statsrå som har knyttet til seg en eller flere statssekretærer og politiske .

Her finner du betydninger av ordet Departement. Du kan også legge til en definisjon av Departement selv. Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsforvaltningen i Norge er den delen av offentlig sektor som består av regjeringen og statsadministrasjonen med departementer, direktorater . God styring forutsetter at ledere og medarbeidere i departementet har en felles forståelse av hva.

Departement, Regjeringen deler samfunnet opp i forskjellige. Hva får departementene bra og mindre bra til? Råd om hva et departement bør gjøre i framtiden, gis alltid med usikkerhet.

Jeg trenger å lære meg hva som er forskjellen på departement og direktorat.

Hva er forskjellen på departement og direktorat? Stortinget til regjeringen eller departementene). Departementene er faglig spesialisert, og det øverste utøvende organ i forvaltningen. Offentlighetsloven trekker opp den maksimale rammen for hva som kan . De viktigste enhetene i den sentrale statsforvaltningen er departementene. Hva er forskjellen på et departement og et.

Kompetanse til å bestemme hva et underordnet organ skal gjøre, eller en. Men Grl § gir Regjeringen enerett til å bestemme hvilke departementer vi skal ha . Riksrevisjonen: Departementene snakker for lite sammen. Hva som utgjør statsforvaltningen og hva som utgjør særskilte.

Departement med bilder av Solvik-Olsen på én måned: – Dette er urkomisk. Sjekk hva Samferdselsdeps offisielle twitterkonto brukes til .