Hva er ikt kompetanse

IKT = Informasjons- og komunikasjonsteknologi. Gjennom de siste årene har begrepet IKT fått en nærmest eksplosiv . Om begrepet IKT; Hvilke tilbydere er i markedet. IKT og digital kompetanse var i 20– 20bærebjelken i Regjeringens satsing. Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av.

Fagstoff: Har du noen gang tenkt på hvordan det ville vært hvis du ikke hadde mobiltelefon, eller ikke hadde din egen datamaskin? Det er stort behov for IKT-kompetanse både i offentlig og privat sektor.

For å lykkes med digitaliseringen i offentlig sektor, må man satse mer på at lederne i etatene skal ha strategisk IKT-kompetanse. Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle. Hva som kreves av ferdigheter med IKT vil naturlig nok endre seg over tid . Seminar: Har studenter og forelesere god nok IKT-kompetanse? Men hva er universitetets rolle i å sikre en slik kompetanse?

I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Grunnleggende digitale ferdigheter er mye mer enn å kunne trykke send på en epost eller bruke en nettleser til å lese nyheter. Hva er digital kompetanse og hvorfor trenger vi det allerede hos barna?

Enkle IKT-ferdigheter: bruk av programvare (f.eks. lese, skrive, regne) og søk, lokalisering, omforming og.

Internasjonalt er digital kompetanse og informasjonskompetanse på dagsordenen med blant . Strategisk IKT-kompetanse for topplederere, sammen med . Behovet for personell med avansert IKT-kompetanse i ulike sektorer av økonomien. Det er nødvendig å vurdere både hva spesialistene og hva generalistene trenger av digital kompetanse. Det er ikke bare nødvendig å ha gode IKT-spesialister. Det vil bli viktig å skille mellom operativ og strategisk IKT-kompetanse.

Med Kunnskapsløftet ble det slått fast: digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene som skolen skal arbeide med. Litteraturgjennomgang: IKT-kompetanse hos sykepleierne beskrives i litteraturen. Så er spørsmålet: Hva er relevant strategisk IKT-kompetanse for offentlige ledere? Når vi snakker om ledere i dette innlegget, så mener vi både . Det er her IKT Gruppen har sin kjernekompetanse, vi vil hjelpe din bedrift med.

Derfor er det viktig å finne rett behov for hva slags løsning og hastighet din . Det jeg da vil ta for meg i denne oppgaven er dette med IKT i skolen knytte opp mot lærerrollen og hans/hennes kompetanse. Digital kompetanse er et nøkkelbegrep i en nasjonal satsing på IKT i utdanning. Hva ville vi sagt om elever skulle dele.

Til tross for noe lavere konjunkturer i 20øker mangelen på IKT-kompetanse. Norsk IKT-næring mangler i dag folk til 63IKT-arbeidsplasser . DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN. Læreplanverket for Kunnskapsløftet sier følgende om hva å kunne bruke digitale verktøy . Superbrukere er personer med utvidet kompetanse og/eller rettigheter til programmer eller systemer.

Varierende IKT-kompetanse blant helsepersonell. Oppsummering: Hva mener IKT-ansvarlige må til for bedre utnyttelse av IKT i . Skolenes bidrag til elevenes IKT-kompetanse er liten.