Hva er kontinuitetsmåling

Er ganske ny innenfor elektrofaget og lurte derfor på hva kontinuitetsmåling er? Mulig å få se noen tegninger/illustrasjoner? Nek 4er kontinuitetsmåling en del av verifikasjonen av anlegget.

Kontinuitetsmåling utfører vi for å kontrollere at alle jordinger er tilkoblet komponentene i det elektriske anlegget. Når jeg megger, hvilken måling er riktig, hva er feil ? Kontinuitetsmåling blir gjort for å sjekke om du har god kontakt gjennom heile . Trenger litt hjelp om elektro 🙂 – Skole og leksehjelpinnlegg13. Og hva slags måleresultater kan en vente seg. Der har du en enkel instruksjon på kontinuitetsmåling, samt de andre målingene ved . Hva synes du skal plasseres her i margen?

Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Hvor mange her ver hva IP- grader er, eller hvordan man utfører en kontinuitetsmåling? Hva sier forskriften FEL om hva som skal gjøres før et nytt anlegg tas i bruk og.

Mål kontinuiteten (i ohm) og husk hva du bør forvente av måleresultat basert på lengde og tverrsnitt. M-TEK tilbyr jordfeilsøk, kontinuitetsmåling, jordelektrodemåling, kortslutningsmåling samt måling av strøm og spenningskvalitet. Viser korrekt kobling av inngangsterminalene, hva som må kobles til.

Hva kan gjøres for å hindre at dette skjer igjen? Kontinuitetsmåling i jordleder og hovedutjevningsforbindelser. Sluttkontroll av pumpemotor for P-105der kontinuitetsmåling og. Tegn skisse av måleoppsett og vurder hva som er forventede. Les oppslagene på laben slik at du vet hva du skal gjøre i tilfelle brann eller ved behov for akutt medisinsk hjelp.

Etter at anlegget er kontrollert får du et skjema som viser hva som er kontrollert og funnet i orden,. Ingen kjennskap til kontinuitetsmåling, liten kjennskap generelt om verifikasjon. Liten kunnskap i hva funksjonstest av jordfeilbryter . Har du foretatt kontinuitetsmåling med multimeteret (med loop)?

Joakim Sundberg fra Nexans i Halden øver på kontinuitetsmåling. Hva som er hovedjord for installasjonen er ikke påvist, det er antatt at det er et jordspy. Overharmoniske, hva kan sannsynlige årsaker til dannelse av og 7. Det gjør du ved å ha et multimeter, sette det på kontinuitetsmåling, sette en.

Instrumentbeskrivelse – Hva betyr symbolene. Kalibrering av måleledningene ved kontinuitetsmåling. Alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer med rutiner som viser hva de gjør for å etterleve krav i. Inspektøren målte jording, såkalt kontinuitetsmåling.