Hva er stråling

Partikkelstråling: små partikler med høy hastighet. Når vi snakker om stråling, mener vi elektromagnetisk stråling/elektromagnetiske felt (EMR/EMF) som har negative . Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Fagstoff: Ioniserende stråling er stråling som har evne til å rive løs. Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med. Hva som er synlige farger for den enkelte, avhenger av øynenes netthinner, som kan . Alle elektromagnetiske bølger beveger seg med denne hastigheten.

Mobiltelefoner og andre elektriske apparater sender ut elektromagnetisk stråling. Det finnes mange forskjellige typer stråling, . Ved utvendig strålebehandling bruke det to typer stråler. Forskjellen på disse er evnen til å trenge igjennom vevet. De atomer som strålingen kommer fra kalles radionuklider,.

Elektromagnetisk stråling, energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom et materielt medium i form av elektromagnetiske bølger. Stråling og bølger er veldig nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være noe annet enn stråling. Rundt århundreskiftet var det stor interesse for å finne ut hva slags stråling som ble sendt ut fra de ulike .

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola, men det . De har fått navnene, fra de tre første bokstavene i det greske alfabetet. Radioaktiv stråling inneholder/omfatter alfa, beta og gammastråling. Stråling er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Hva er det som skjer med kroppen når noen blir utsatt for radioaktiv stråling, og hva er følgene på kort og lang sikt?

Størsteparten av strålingen vi utsettes for er naturlig, som stråling fra. DET ELEKTROMAGNETISKE SPEKTERET Elektromagnetiske bølgeegenskaper. Her er en oversikt over hva som skjer med menneskekroppen ved.

Hvis man utsettes for moderate mengder stråling over gray, kan man få . Stråling fra mobiltelefoner, kjerneenergiverk, radon- gass, trådløse nett, kraftledninger og mere til – hva er det, og er det farlig?