Impedans definisjon

Begrepet impedans er en utvidelse av begrepet resistans, og trengs når. Ved å definere reaktansen som imaginær, kan hele regelverket fra den komplekse . Realfag › Fysikk › ElektromagnetismeBufretVed forplantning av elektromagnetiske bølger er impedansen definert som forholdet mellom den elektriske og magnetiske feltstyrke som står normalt på .

Du kan også legge til en definisjon av Impedans selv. Impedans er forholdet mellom spenning over og strøm gjennom en topol ved en gitt . Impedans i banestrømmens elektriske krets. Betydningen av impedans: (Elec.) Den tilsynelatende motstanden i en elektrisk krets for strømmen av en vekselstrøm, som er analog med den faktiske elektris.

Intraluminal elektrisk impedans er basert på 24-timers måling av impedans mellom elektroder arrangert som metallringer med en definert . We are sorry, but we have no definition of phrase: impedans yet. Som en teknisk definisjon kan vi si at ”kapasitet” beskriver evnen komponenten har til å lagre energi. Hva blir den totale impedansen Z til en RC – seriekopling. Akustisk impedans: Ledningsevne for lydbølger; produktet av lydhastighet og. ULB på et definert område i det sørvestlige Barentshavet.

Lær mer om engelsk ord: impedance, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale.