Importere bil fra tyskland kalkulator

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et kjøretøy i Norge. Skal du importere en bil eller et annet kjøretøy til Norge, må du komme via en betjent grenseovergang. Her skal du melde deg til Tolletaten på . Importerbil, det vil si import av en Audi S-bil! Denne gangen snakker vi om en Audi SSportssedan som er . Har bare importert bruktbil fra DK selv, her kan man få refundert dansk.

Slik regner du ut hvilke avgifter en bruktimportert bil belastes med i 2016.

Når du importerer en bil vil den ofte ikke være ny. Sjekk nøye tilstanden på bilen du vil kjøpe, og sett deg godt inn i reglene for eksport. På Tollvesenets nettsted finner du en kalkulator som gir deg svar på hvor . Vi har foretatt søk på en rekke tyske premium-modeller.

Da vil du få en kalkulator som parallelt beregner både Alternativ metode og Tabell og . Tenker du på å importere bil fra Tyskland? I denne finnes også en rekke lenker til ulike kalkulatorer for å kunne beregne de ulike avgiftene.