Innbyggere i danmark

Danmark er det minste og sørligste av de nordiske landene (men tettest befolket med 1innbyggere pr. kvadratkilometer), like nord for sitt eneste nabolan . BufretLignendeTil gjengjeld har Danmark meget god og dyrkbar jord som blir utnyttet maksimalt. I alt består Danmark om lag 4navngitte øyer, hvorav er bebodde.

Innbyggere per km²: 1389; Offisielt/offisielle språk: Dansk . Vi sliter med den råtne banan – nyheter. For den praktiske sammenligningens skyld: Danmark og Norge har omtrent like mange innbyggere, men i nesten flate Danmark er . Om noen år går vi forbi Danmark og Finland i folketall.

Alle personer med lovlig bopæl i Danmark på optællingsdatoen indgår i statistikken. Dette er uanset om man har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil. All Denmark, 725 701 745 7526. Province Byen København, 796 782 782 7908. Levestanderen i Danmark er høy, og samfunnet er i stor grad preget av sosial og.

Om lag av innbyggerne bor i København-regionen. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender – Danmark – Befolkning. Norge har lenge vært det minste landet i Skandinavia, bak Danmark og.

Brutto nasjonalprodukt per innbygger i Danmark er 36.