Innvendig trapp mål

I byggteknisk forskrift og Norsk standard NS 11001-Universell utforming av byggverk refereres det til begrepet luminanskontrast. NCS har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik den. For andre farger kan den omtrentlige refleksjonsfaktoren defineres med NCS .

Luminanskontrast Forholdet mellom luminansen. Byggeteknisk Etat har definert kontrastnivåer for arealer med universell utforming. Vi kan ha både fargekontraster og kontraster i forhold til hvor lys en flate er.

Lysstyrken som stråler ut av en flate per kva.

Miljøverndepartementets definisjon: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at. Mellom gulv og vegg skal det bære en luminanskontrast på min. Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på. Håndlist skal også ha luminanskontrast i forhold til bakgrunnsfargen, og det skal være taktil merking med. Universell utforming – definisjon: Universell utforming er.

Ledelinjer skal ha en luminanskontrast på. Synlighet av luminanskontraster _____ 14.