Inspera assessment kristiania

Choose language: English, Norsk – bokmål, Norsk – nynorsk, Svensk. Velg språk: English, Norsk – bokmål, Norsk – nynorsk, Svensk. Inspera Assessment er en komplett tjeneste for digital eksamen i høyere utdanning.

Informasjon om eksamen for høyskolestudenter på Høyskolen Kristiania. Her finner du alle frister og informasjon om hvordan du skal gå frem om noe skjer. Dette dokumentet gir en innføring i krav Høyskolen Kristiania setter til alle innleveringer av hjemmeeksamener. Informasjon om eksamen for fagskolestudier på Høyskolen Kristiania.

En skybasert prøve og eksamensløsning for skoler og universiteter. Lag og gjennomfør inspirerende prøver, og analyser resultatene for å . Digital exams assessments for K-and Higher Ed made secure, reliably, flexible and easy to use. IT-brukerstøtte Høyskolen Kristiania, Oslo, Norway.

Høyskolen Kristianias IT-brukerstøtte – For ansatte og studenter. Lag og gjennomfør inspirerende prøver, og analyser resultatene for å hjelpe kandidaten til å .