Kjøre og hviletid privatkjøring

Det skilles ikke mellom privat kjøring og kjøring i forbindelse med jobb. Om du er ute å cruiser med trekkeren privat, . Hvem er det som kommer innunder reglene for kjøre og hviletid? HOVEDREGELEN:Godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller . I Norge er det også egne nasjonale unntak som gjelder for kjøring i Norge.

Bokstavhenvisningen er til EUs regelverk og vi har bare tatt med de som gjelder for . Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk . Kjøre og hviletid – blandet kjøring og innarbeidningsordninger. I utgangspunktet er kjøre-og-hviletid ment for dem som driver . Kjøre- og hviletid er et begrep som gjelder gods- og persontransport på offentlig vei. Hensikten med lovbestemmelser om kjøre- og hviletid er å ivareta . Ja man kan liksom ikkje kjøre buss når man har fri :). Kan sjåføren droppe hele kortet dersom kjøringen hans er fritatt for kjøre og hviletid?

Kjøre- og hviletid – nye bestemmelser fra 1. Også når det gjelder kjøre- og hvileti skjerpes kravene mer og mer. Førere som overholder kjøre- og hviletidsregler får som regel mer og bedre søvn. Søvnmangel, især over ti og lang kjøretid øker risikoen for at en fører er trøtt . EUs bestemmelser om kjøre- og hvileti samt bruk av fartsskriver, har nå vært. Enkelte har hevdet at slik kjøring må anses som ”privat kjøring”, og der-. Etter bestemmelsene om kjøre og hviletid har man anledning til å avbryte.

VD har sagt i rundskriv at privatkjøring med trekkbil, skal regnes inn i kjøretiden. Jeg er ganske sikker på at kjøre og hviletider gjelder om du kjører i jobb. Hvordan mener du privat kjøring av buss kommer inn i disse . Gjennomføring av forordninger om kjøre- og hvileti fartsskriver mv. Felles for alle sjåfører er at de har alt ansvar under kjøring. Her kan du lese om kravene til kjøre- og hviletid.

Vegvesenet sier at denne typen juksing med kjøre— og hviletid er relativt utbredt, blant både norske og utenlandske sjåfører. Og om den ombygd/Registrert, er man likevel fritatt fra kjøre/hviletid? Etter maksimalt timer kjøring må det påbegynnes minst minutters pause,.

Det er heller ikke tillatt å benytte kjøretøyet til privat kjøring under hviletid. Dersom man driver transport som er underlagt kjøre- og hvileti som videre ikke er nevnt i de nasjonale unntaksbestemmelsene, må man .